Huvudsäkringar och solcellsanläggningar

I det här inlägget kommer vi prata kort om huvudsäkringens roll i en solcellsanläggning och hur man kan tänka. Det är viktigt att tänka på vilken huvudsäkring man har och i vissa fall kan det vara lönt att säkra upp. 

Den vanligaste storleken på en huvudsäkring i Sverige ligger mellan 16-25 ampere, men hur stor anläggning kan man då ha på taket?

Nedan har vi sammanställt en tabell med hur mycket uteffekt ens huvudsäkring klarar av. Formeln för att beräkna detta är följande, ( Huvudsäkringens storlek * 3 * 230 ). Man multiplicerar med tre för att vi har tre fas i det svenska elnätet och 230 för att det är spänningen i nätet. 
Ovan siffror visar alltså uteffekten man kan ha på växelriktaren. Har man tex en 16A säkring så får växelriktaren som mest trycka ut 11.04 kW. Men det betyder inte att man som mest kan har 11.04 kW installerad effekt på solpanelerna. De flesta växelriktare klara en överkapacitet, vissa klarar så mycket som 100% i överkapacitet. 


Har man exempelvis ett tak som vätter mot öst och väst, en huvudsäkring på 16A så kan man med en Huawei 10 kW växelriktare sätta upp totalt 15 kW installerad effekt och dela upp det på 7.5 kW per taksida. Då kan man uppnå hög produktion, utan att byta huvudsäkring. Växelriktaren kommer inte vara för liten eftersom panelerna aldrig kommer få perfekt instålning samtidigt. 

Hur mycket uteffekt man får från sin solcellsanläggning kan variera en del och det är många olika faktorer som spelar in. Takets lutning, placering i landet, om man har paneler åt flera väderstreck, storlek på huvudsäkring samt växelriktare är alla faktorer som påverkar. 

Ifall du är osäker på din huvudsäkring går det enkelt att kolla direkt i skåpet då alla säkringar har olika färgkoder. Det brukar även stå med på fakturan från elbolaget. 
Om man har en hög förbrukning och stort tak kan det vara aktuellt att höja huvudsäkringen för att få ut mer produktion. Tänk då på att det kan innebära en högre kostnad till nätägaren eftersom du vill ta ut mer effekt från nätet. Det finns dock andra möjligheter att sätta in en större växelriktare och högre installerad effekt utan att höja sin säkring. Detta går att göra med antingen batterier eller produktionssäkring. Vi kommer prata mer om detta i ett annat inlägg. 

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering