Ordlista - Solenergi
I världen av solenergi finns det många olika begrepp och uttryck. Här kommer en lista på några av de vanligaste orden. Listan kommer att fyllas ut kontinuerligt. 

Watt - Med symbolen W är måttenheten för elektrisk effekt. Om man känner till strömmen (A) och spänningen (V) kan effekten (W) beräknas genom att multipliceras (A) och (V). Ex 16 ampere x 230 volt = 3 680 watt. 


kW - k i kW står för Kilo och betyder tusen, W står för Watt, kW = Kilowatt betyder 1000 enheter watt. 1000W = 1kW och 1W = 0.001 kW. 


kWh - k i kWh står för kilo (tusen). W står för watt (SI-enhet för effekt per tidsenhet) 


DC - Står för engelska “direct current” och översätts till likström. Detta är den “farligare” strömmen där elektronerna flödar i samma riktning hela tiden. Det är i denna form ljusbågar kan uppstå. 


AC - Står för engelska “alternating current” och översätts till växelström. Växelström är en ström där elektronerna växlar riktning. 


Air mass (AM) - Översätts till “luftmassa”. Beroende på vilken infallsvinkel ljuset har kommer det gått igenom olika mycket atmosfär, därmed påverkats av molekylerna i atmosfären. Så som syre, kväve men också smuts och föroreningar. Detta avgör vilket ljusspektrum som kommer att nå panelen. Har ljuset inte passerat någon atmosfär beskrivs det AM=0, vid STC är AM 1,5. 


Albedo - Innebär hur stor andel av den infallande solstrålningen som reflekteras mot en yta. Mäts inom 0 - 1 där 0 innebär att inget reflekteras och 1 där allt reflekteras. Snö som precis har fallit har ett högt värde, så högt som 0.9 albedo, vilket innebär att 90% av ljuset reflekteras bort. Solpaneler behandlas för att bli mer antireflekterande och därmed sänka albedo värdet. 


Direkt solljus - Är ljus som inte har reflekterats utan träffar en specifik yta direkt. 


Diffust solljus - Syftar på ljus som har passerat tex moln, luftföroreningar eller dimma vilket resulterar i en effektförlust. 


Zenit - När ljusets infallsvinkel är 90 grader och instrålningen är maximal. Dvs att solen strålar rakt uppifrån. I sverige kan solen inte stå i zenit. I Sverige är den maximala instrålningsvinkeln 58 grader. 


Azimut - Är ett horisontellt koordinatsystem med 360 grader, söder= 0 grader , väster = 90 grader, öster = -90 grader. 


Global solstrålning - Totala instrålningen som träffar en yta, består av direkt solljus, diffust solljus och reflekterande solljus (albedo). SMHI redovisar mätvärden på den globala instrålningen mot en horisontell yta. 


Inmatning - När man har en överproduktion, dvs producerar mer än fastigheten gör av med matas strömmen in i elnätet. Om man har ett överskott som ska matas in på elnätet behövs ett inmatningsabonnemang. 


Utmatning - Menas att man har för lite produktion från sina solceller för att täcka fastighetens behov och därmed behöver plocka ut el från elnätet. Alla som köper el behöver ett abonnemang för utmatning. 


Modul - Syftar på solpanel, många blandar ihop ordet solceller och solpaneler. Solpaneler är en större modul som är uppbyggd av mindre celler (solceller) som är kopplade i serie inne i modulen/solpanelen. 


Växelriktare - Kallas också för hjärnan/hjärtat i anläggningen. Det är apparaten som omvandlar likströmmen från solpanelerna till växelström som kan förbrukas i vanliga fastigheter. 


Hybridväxelriktare - Syftar på en smartare växelriktare med fler funktioner och kompatibilitet med batterier. Blir vanligare och vanligare. 


MPPT - Står för engelska “Maximum power point tracking”. En kontroll i växelriktaren som gör att den alltid jobbar vid möjlig maximal effekt. Solceller har ett komplex förhållande mellan spänning och temperatur. Kortfattat fungerar MPPT som så att den samlar utmatningen på solcellerna och applicerar sedan rätt motstånd för att få maximal effekt.  


STC - Står för engelska “standard test conditions”, översätts till “standard testförhållanden” och är ett mått i labb för att enklare kunna sätta en märkeffekt på solpaneler. I verkligheten har man dock sällan STC-förhållanden utan det är till för att enklare kunna jämföra paneler mellan varandra. Panelerna testas då efter produktion med 1000 w/m2 solstrålning, 25° celsius celltemperatur och en air mass på 1,5. 


NOCT - Står för engelska “Nominal operating cell temperature”, översätt till “Nominell arbetstemperatur”. Solpanelerna testas i förhållandena 800 w/m2 solstrålning, 20° celcius omgivningstemperatur, celltemperatur på 45° grader eller annat (olika för paneler), air mass 1,5 och vindhastighet på 1m/s. Detta mått anses vara mer realistiskt än STC. 


Sträng - Solcellsmoduler som är kopplade i serie läggs i strängar. I en sträng läggs spänningen ihop men strömmen förblir densamma. I mindre solcellssystem har man vanligtvis en sträng. I större system parallellkopplar man flera strängar med varandra. Detta för att spänningen inte ska bli för hög i en sträng. 


Verkningsgrad - Syftar på hur stor andel av ljuset som omvandlas till elektrisk energi. Det kan anges på modulnivå och växelriktare. Det ljus som inte omvandlas till el avdunstar som värme, en del av ljuset reflekteras från panelen. 


Frånskiljare - Syftar på möjligheten att frånkoppla från nätet. Tex vid strömavbrott för att uppnå Ö-drift. 


Ö-drift - Syftar på när man inte är beroende av elnätet och istället hämtar ström från lokal elproduktion. I detta fall syftar man på elproduktion från en solcellsanläggning. I dag kan man installera en frånskiljare till nätanslutna solcellsanläggningar. Vid strömavbrott slår frånskiljaren från elnätet, har man då solljus och paneler kan nödvändiga apparater fortfarande stå på, tex kyl och frys. 


Bifacial paneler - Översätts från engelska till “dubbelsidiga paneler” och syftar på paneler där solcellerna ligger mellan två glasskivor och kan därför plocka upp ljus från båda hållen. 

Smart mätare - Syftar på en mätare som hjälper till med styrning av olika funktionaliteter som laddning av batterier. Den kan mäta produktion, förbrukning i fastighet och export ut på elnät. Varje fabrikat av växelriktare har olika smart mätare och fungerar på olika sätt. Benämns vanligtvis som "smart power sensor" på engelska. 


Ljusbåge - Ljusbågar är en elektrisk urladdning genom luft. Den elektriska spänningen joniserar luften (plasma), varvid luften blivit elektriskt ledande. Dessa inträffar naturligt i större skala, såsom i åskblixtar. I en solcellsanläggning ska dessa dock inte uppstå och kan vara extremt farliga och orsaka personskada. 


MC4 - MC står för “Multi contact”, översätts till “Multikontakt” och 4 står för 4mm kontaktstift. Numera känt som Stäubli Electrical connectors. Har blivit en standard i branschen numera, förenklar ihopkoppling av moduler. 


Återbetalningstid - Syftar på den tiden det tar för en solcellsanläggning att betala tillbaka den initiala investeringskostnaden. Väldigt förenklat exempel är en solcells anläggning som kostar 100 000 kr, producerar 10 000 kWh på ett år och varje kWh kostar 1 kr. Då sparar anläggningen 10 000 kr/år och det tar 10 år tills den betalat av sig själv. Efter 10 år börjar man gå plus på investeringen. Idag ligger återbetalningstiden i snitt 8 - 10 för anläggningar köpta nyckelfärdiga och ännu lägre hos personer som gjort mycket av arbetet själv.

Energiåterbetalningstid - Syftar på tiden det tar för en panel att ha producerat lika mycket energi som det användes för att producera modulen. I snitt har en solpanel en energiåterbetalningstid på 2 - 3 år. Säg då att det tar 3 år för panelen att betala tillbaka energin och håller i 30 år. Då har den producerat tio gånger energin som investerades för produktionen. 

Är det några ord/begrepp som du tycker vi missat att ta med? Kontakta gärna oss med det du undrar över. 

OrdlistaSolpaneler

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering