Vad är ett datablad?

Svar: Ett datablad är information kring en specifik produkt. I detta fall är produkten solpaneler och i databladen finns det många olika begrepp, förkortningar och siffror att hålla koll på. Datablad är tillför att man ska få en översikt på exakt vad för specifikationer som finns i en produkt, vad som krävs för att garantier ska gälla och dels hur man monterar.

Vad betyder STC för solpaneler?

Svar: Det finns många olika storlekar, tillverkare och effekter på dagens solpaneler, som köpare är det inte alltid enkelt att veta vad som skiljer dem åt. För att enklare kunna jämföra paneler med varandra har man tagit fram ett mått som kallas för STC och står för “standard test condition” eller “standard testförhållanden” på svenska. Solpanelerna testas då under laboratorium liknande förhållanden, detta används som ett referensvärde. 


Värdena som solpanelen testas i är följande 

  • Cell temperatur på 25°C 
  • 1000 w/m2 global instrålning 
  • 1.5 AM (air mass eller ljusspektrumet motsvarande luftmassa) 

Alla solpaneler som lämnar fabriker testas under dessa förhållanden, STC är dock inte särskilt verklighetstroget. Om förutsättningar ändras, till exempel temperaturen, då är det inte längre STC-förhållanden. Det är väldigt få gånger under året som panelerna producerar på STC.

Enkla svaret är att STC är standardförhållanden är till för att enklare kunna få ett referensvärde för att jämföra olika paneltyper. 

Vad betyder NOCT för solpaneler? 

Svar: När vi vet vad STC är kan vi gå in på NOCT. Som vi nämnde tidigare är STC ett referensvärde, dock är det inte särskilt troget till verkligheten. Därför har man även tagit fram något som kallas “Nominal cell operating temperature” (NOCT) eller nominell cell-temperatur vid drift. Dessa förhållanden är mer realistiska och verklighetstrogna. 

Värdena är följande

  • Solinstrålning på 800 w/m2
  • Omgivningstemperatur på 20°C 
  • Celltemperatur på 45°C (olika för paneler snittvärde) 
  • Ljusspektrum: motsvarande luftmassa 1.5 AM (air mass) 

Jämför man STC med NOCT ser man snabbt skillnad på effekt. På en Trina Vertex mono 390W panel har den ett STC-värde på 390 watt men ett NOCT värde på 294 watt, en skillnad på nästan 25%. Väljer man därför en växelriktare enbart efter STC-värde kommer den med största sannolikhet bli för stor och onödigt dyr. Det är av den anledningen som man vanligtvis överdimensionerar panelens STC-värde mot växelriktaren med ungefär 120%. 

Det enkla svaret är alltså att NOTC är mer verklighetstrogna förhållanden som också finns för att enklare kunna få ett referensvärde att jämföra mellan paneltyper. 

Vad betyder verkningsgrad för en solpanel / solceller

Vad är verkningsgraden på solpaneler? Vad betyder verkningsgrad? Verkningsgrad är ett sätt att jämföra solpaneler. Då räknar man på hur mycket av solljuset på en kvadratmeter som går att omvandla till energi. Om instrålningen är 1000W / m2 och solpanelen har en verkningsgrad på 20% så kommer solpanelen få ut 200 watt på den ytan (gäller under STC förhållanden). 

Vad betyder Pmax? 

Svar:  Pmax är den maximala effekten som uppnås vid STC eller NOCT.

Vad betyder Voc? 

Svar: Open circuit voltage, öppen kretsspänning. Den högsta spänning som uppnås vid STC eller NOCT. Mäts mellan plus och minus kontakterna. 

Vad betyder Isc? 

Svar: Short circuit current, kortslutningsström, den högsta strömmen som uppnås vid STC eller NOCT. Mäts med en kortslutning mellan plus och minus kontakterna. 

Vad betyder temperaturkoefficienter för solpaneler / solceller? 

Svar: Varje solpanel har tre typer av temperaturkoefficienter. Isc, Voc och Pmax och syftar på hur mycket ström (Isc), spänning (Voc) och effekt (Pmax) förändras i panelen när temperaturen ändras. Förändringen skrivs ut i procent per grad celsius och om det är positivt eller negativt.

STC och NOCT är enbart en bild av hur en panel presterar, temperaturkoefficienter ger en mer dynamisk bild av hur en panel presterar under olika temperaturer. Något som är värt att nämna är att solpaneler faktiskt presterar bättre under lägre temperaturer, det är därför man ofta ser att Maj månad är en bättre månad för produktion än Juni/Juli, detta eftersom instrålningen är väldigt bra men temperaturen är lägre. Generellt sett är dessa siffror relativt likvärdig fabrikat emellan.

Vad betyder MPP? 

Svar: Maximum power point, maximal effektpunkt. Ett arbetsläge för panelerna där högsta effekt uppnås genom att jobba på optimal spänning. 

Vad betyder Module efficiency? 

Svar: Moduleffektivitet eller verkningsgrad. Som vi tidigare nämnt berättar det hur mycket av solljuset som solpanelen kan omvandla till energi. Dagens solpaneler ligger i dag mellan 20% - 22%. 

Vad är global instrålning och ljusets förutsättningar för att nå panelen?

Svar: Solens vinkel mot jorden spelar roll hur mycket en solcellsmodul kan producera. Här i Norden placeras vanligtvis panelerna mot syd för att få ut mest produktion. Men på södra delen av klotet placeras panelerna åt norr.

Globalstrålning syftar på solens ljus på olika geografiska områden. Nedanför har du en karta på den globala instrålningen i Sverige.

I STC använder man 1000 kWh/m2 som kan ses på den tredje rosa rutan. Men i till exempel Småland är den instrålningen sämre och ligger som lägst på cirka 800 kwh/m2. Den globala instrålningen påverkar hur mycket produktion man kan få ut från sin anläggning, det är även därför man har mätvärden som STC och NOTC. Vad är ljusets beståndsdelar? 

Svar: Många tror att solpaneler enbart fungerar när det är helt molnfritt och solen lyser rakt på. Eftersom detta inte alltid uppstår i Sverige påstår en de att solpaneler skulle vara en dålig källa för energi. Detta stämmer inte, solpanel som namn är också ett litet missvisande, istället hade man kunnat kalla det för ljusmoduler eller ljuspaneler.

Det är inte enbart det direkta solljuset som är användbart. Det diffusa solljus som reflekteras av moln är också användbart. Så även under molniga dagar kommer anläggningen solpanelen att producera. 

Ljusets tre beståndsdelar är

1. Direkt solljus
2. Diffust solljus (genom moln) 
3. Albedo (reflekterande solljus) 

Albedo blir extra intressant med Bifacial paneler, alltså paneler som är tryckta mellan två glasskivor och därmed kan plocka upp ljus från båda hållen. Albedo är även intressant om man bor tex nära vatten som reflekterar solljus.

Vad betyder Luftmassetalet (AM)?

Svar: Luftmassetalet AM står för (Air mass) och syftar på atmosfären. Desto högre atmosfär det är desto mer energi tappas. Det är även olika våglängder av ljuset som släpps igenom och olika paneler är olika bra på att absorbera våglängder. Därför ställer sig många frågan “vilken solpanel är bäst” och det är en otroligt svår fråga och vi skulle anse att det inte finns en typ eller ett märke som är bäst.

Vinkeln på solljuset påverkar även vilken AM ljuset utsätts för, molekyler som syre och kväver påverkar men också större och tyngre partiklar som smuts och föroreningar. Vid STC används 1,5 AM, dvs 1,5 gånger luftmassan jämfört med Zenit. Zenit är när solen strålar ned rakt uppifrån. 

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering