Hur elpriser påverkar solcellsanläggningar

Hur påverkar skenande elpriser de med solcellsanläggning?

De flesta som investerar i en solcellsanläggning kan räkna på en återbetalningstid på cirka 10-12 år. Snitt priset för installerad kW ligger på cirka 16 000 kr före grönt avdrag. Varje kW kommer generera cirka 1000 kWh per år. Givet ett tidigare normalt elpris på 40 öre (som var det ungefärliga genomsnittspriset i södra Sverige 2020) + skattereduktionen på 60 öre per såld kWh, så kan vi uppskatta den ungefärliga besparingen på en krona per producerad kWh.  Genom att göra montagearbetet själv kan även denna återbetalningstid drastiskt förkortas.

Stigande elpriser förkortar återbetalningstiden

Med stigande elpriser förändras hela denna kalkyl drastiskt. Alternativet till att inte ha solceller blir plötsligt mycket dyrare. Under våren 2021/2022 slog Sveriges elpriser rekord. Sverige har historiskt haft relativt låga elpriser gentemot Europa men med en mer sammansvetsad elmarknad kan vi i framtiden förvänta oss högre generella elpriser, även på sommaren. 

Solcellsägare får bättre betalt för sin el de säljer, och sparar mer på att inte köpa el från elleverantören. Detta förkortar återbetalningstiden drastiskt. Sommaren 2022 kan också bli den första där vi har generellt höga elpriser även på sommaren. Som solcellsägare har man då möjlighet att göra en riktigt bra investering. 

Ökar lönsamheten i batterier

En annan konsekvens av ökade elpriser är att lönsamheten i att investera i batterier går upp. Batterier är fortfarande förhållande dyrt och kraftigt subventionerat för att vara lönsamt. Men med höga elpriser, som kraftigt fluktuerar under dygnet kan man öka lönsamheten i dem. 

Ett räkneexempel: Vi utgår från ett Luna 15kWh batteri som kostar 89 900 kr innan det gröna avdraget (på 50 %). Batteriet kan lagra 15kW. Det går att fjärrstyra batteriet så att det laddar när elpriser är som lägst på natten, och ladda ut batteriet, dvs sälja när elpriset är som högst mitt på dagen. I de mest gynsamma fallen kostar en kWh cirka 20 öre mitt på natten, och mitt på dagen under vissa timmar har man kunnat sälja det för 400 öre eller mer. Detta motsvarar ungefär 50 kr per dag. Det bästa är att detta kan göras även utan el från solpanelerna.  

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering