Hur väljer man rätt växelriktare?


I detta inlägg kommer vi kortfattat gå igenom vad som kan vara bra att tänka på när man väljer växelriktare. Det är många faktorer att ta in så vi kommer endast gå igenom det grundligt. 


Vad är en växelriktare?


Att välja växelriktare till sin anläggning är inget man ska ta lätt på. Växelriktaren är den viktigaste komponenten i en solcellsanläggning och kan ses som hjärnan. Kortfattat vad en växelriktare gör är att omvandla likström (DC) från solpanelerna till växelström (AC) som kan användas i fastigheten.

Utöver att omvandla likström till växelström finns det växelriktare som har flera andra smarta funktioner. Såsom detektering av ljusbågar, en bra säkerhetsfunktion, diagnostisering av strängar, då ser man att anläggningen jobbar som den ska och även kompatibilitet för batterier.

Det är inte bara funktioner som är viktigt för växelriktaren utan det är även viktigt att välja rätt storlek. Vanligast på marknaden idag är så kallade strängväxelriktare och växelriktare med effektoptimerare. Den vanligaste typen är strängväxelriktare, då kopplas solpanelerna i serie och förläggs i strängar som sedan kopplas in i växelriktarens MPPT.

 

Hur vet man vilken växelriktare man ska välja då?

 
Det första man kan ta reda på är om man har ett behov av effektoptimerare eller inte. En tumregeln man kan ha är att finns det mycket skuggor så kan effektoptimerare vara bra. Är taket fritt från skuggor kan man skippa optimerare. Men det kan finnas andra skäl till effektoptimerare även om man inte har skuggor.

Något som också är standard inom solcellsbranschen är att överdimensionera solpanelernas effekt mot växelriktaren. Detta görs av flera anledningar, främst eftersom solpanelerna sällan uppnår sin märkeffekt. Har man sedan paneler i två eller fler väderstreck så kommer anläggningen i princip aldrig att komma upp i den installerade effekten. Detta eftersom solpanelerna omöjligt kan få perfekt instrålning samtidigt. En tumregel är att man överdimensionerar solpanelernas effekt mot växelriktaren med ungefär 120%. Men i databladen hos de flesta växelriktarna kan man se hur mycket det går att överdimensionera. Tar vi tex Huawei M1-serie 10kW växelriktare går den att överdimensionera med 150%, dvs man kan ha 15000 watt installerad effekt på solpanelerna.

Det är även viktigt att man tittar vilken startspänning växelriktaren har. De flesta modeller växelriktare för installationer mellan 3 - 25 kW har en startspänning på 200V. Det betyder att man behöver få minst 200 volt från solpanelerna för att anläggningen ska kicka igång. 

 

Spelar huvudsäkring roll? 

 

Storlek på huvudsäkring kan spela roll. Genom att klicka här kan du läsa vilken effekt på växelriktare man kan ha för de olika säkringarna. Det är dock inte alltid nödvändigt att öka sin huvudsäkring utan man kan även sätta en exportbegränsning på växelriktaren, vanligtvis med en smart meter, alternativt sätta in en produktionssäkring. För produktionssäkring kontakta din nätägare om det är möjligt att göra och fråga din elektriker.


Måste man ha effektoptimerare om solpanelerna sitter i tre väderstreck eller fler?Korta svaret är nej. Har man en växelriktare som har minst två MPPT:er och minst två ingångar per MPPT kan man sätta paneler i tre väderstreck utan att använda sig av effektoptimerare. Det som är viktigt då är att matcha slingorna som kopplas in i samma MPPT för att få en likvärdig spänning. Tex, har man möjlighet att sätta paneler i Öst, väst och syd och har en 12kW M2-Huawei växelriktare, kan man sätta 12 st 385W paneler åt väst, 12 st 385W åt öst och 18 st åt syd. Därefter förlägger man de 12 st åt väst i en sträng och kopplar in i första ingången på den första MPPTn. Därefter förläggs de 12 östliga i en sträng och kopplas in i andra ingången på den första MPPTn. De resterande 18 paneler åt syd kan sedan läggas i en egen sträng och koppla in i första ingången på den andra MPPTn. Då krävs det inga effektoptimerare. Dock om man har olika antal solpaneler i olika väderstreck är det en bättre lösning att använda effektoptimerare alternativt använda två växelriktare som kan parallelkopplas. 

 

Vad betyder AFCI?AFCI står för “arc-fault circuit interrupter” och på svenska kan man kalla det för “ljusbågsdetektering”. Den vanligaste orsaken till brand i växelriktare är fukt/glapp i kontakter som kan orsaka ljusbågar. Om växelriktaren har AFCI så kan den känna av detta, om ljusbågar upptäcks bryts kretsen, detta sker på några millisekunder beroende på modell av växelriktare. Om ljusbåge upptäcks, kretsen bryts då skickas ett felmeddelande, sedan får man felsöka anläggningen. Det är därför viktigt att rätt verktyg används och man inte monterar när det är fuktigt ute.

 

Vad betyder det att en växelriktare är hybrid? 


Ett ord som slängs runt mycket i solcellsbranschen är “hybridväxelriktare”. Vad det kortfattat betyder är att växelriktaren är kompatibel med batteri. De flesta större tillverkarna är idag endast kompatibla med sina egna batterier, tex Huaweis med sina Luna batterier, Growatt med sina ARK-batterier och så vidare. Läs datablad/manual för respektive växelriktare för att veta vilket batteri som passar.Kan jag använda min solcellsanläggning vid strömavbrott? 


Generellt så är svaret nej, det går inte att använda sin solcellsanläggning vid strömavbrott även om man har batteri. Vanligaste formen av solcellsanläggningar är nätanslutna, av säkerhetsskäl så stänger växelriktaren om strömavbrott uppstår. Detta är av säkerhetsskäl så anläggningen inte riskerar att mata ut ström när underhållsarbetet sker på elnätet.

Det går dock att ordna lösningar för detta. Vissa växelriktare klarar “nödström” på en fas och vissa klarar även att man är helt frikopplad från elnätet, detta kallas även “off grid”. För att få denna funktion krävs det att man har batteri och en nätfrånskiljare. Dessa lösningar är dyra och svåra att räkna hem, men om man bortser från det ekonomiska perspektivet kan det vara en bra funktion att ha möjlighet till. 


Sammanfattning 

  • Ta reda på anläggningens totala installerade effekt
  • Ta reda på hur många strängar som ska användas 
  • Ta reda på om effektoptimerare behövs 
  • Ta red på huvudsäkringens storlek alternativt om man ska ha exportbegränsning/produktionssäkring 
  • Ta reda på om batteri ska kopplas in i framtiden
  • Överdimensionera solpanelernas effekt mot växelriktaren med cirka 10 - 50%. Kolla datablad för att se hur mycket växelriktaren klarar. 
Sollagret AB hjälper gärna till med att välja rätt växelriktare. Kontakta vår kundservice på kontakt@sollagret.se så hjälper vi dig. 
Välja rätt växelriktare

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering