Frekvensballansering stödtjänster solceller

Frekvensballansering eller stödtjänster som det också kallas har blivit det nyaste inom solenergi och många är nyfikna på att veta mer om ämnet och om de kan vara med i utvecklingen. I detta blogginlägg kommer vi gå igenom kortfattat vad frekvensbalansering är och vilka produkter som krävs.

 

Vad är frekvensbalansering?

Det svenska elnätet måste ständigt uppehålla en viss frekvens, nämligen 50 hertz. Denna frekvens påverkas av den energi som tillkommer nätet, och den energi som tas ut från nätet. Vid plötslig eller oförväntad hög produktion går frekvens upp och vid plötsligt bortfall av produktion, eller en oväntad hög efterfrågan sjunker frekvensen. Utbyggnaden av mer småskalig decentraliserad elproduktion gör också hela elnätet i sig mer instabilt då det är svårare att förutspå framtida produktion.

Du som har ett batterilager kan därför ställa ditt batteri till förfogande. Det fungerar då som ett virtuellt kraftverk. Om frekvensen är för låg skjuter till batteri till det som finns lagrat och tillför då energi till systemet, om frekvensen är för hög agerar ditt batteri istället som en artificiell efterfrågan. Du som ägare av batteriet blir då ersatt för detta.

 

Vad krävs för frekvensbalansering?

Det finns flera olika typer av tjänster man kan erbjuda, men som privatperson eller mindre företag är det enklaste att koppla upp sig mot en "gemensam pool" där man tillsammans med andra batteriägare bidrar till elnätet. Det finns flera företag som erbjuder denna tjänst, men störst för tillfället är förmodligen Checkwatt, och deras virtuella kraftverk "currently". 

För att koppla upp sig mot Checkwatts tjänst krävs dels att du har ett kompatibelt elhandelsbolag. Checkwatt har en lista över de bolagen här:

https://checkwatt.se/pdf/KP_elhandelsbolag_kompatibilitet.pdf

Utöver det krävs också att du har en kompatibel växelriktare. Checkwatt har även här en lista som du hittar här:

https://checkwatt.se/pdf/KP_checkwatt_CM10_kompatibilitet.pdf

Notera att det finns flera olika typer av tjänster som avser olika hastigheter som systemet kan stödja elnätet. Den tjänst som de flesta vill kunna erbjuda är FCD-R. Så till exempel är Huawei M1 serien tekniskt sett kompatibel med Checkwatt, men den kan inte erbjuda FCD-R tjänsten. Vilket resulterar i en betydligt lägre avkastning.

Du behöver också självklart ett batteri till växelriktaren. Här är det viktigt att hålla koll på vilken uteffekt batteriet kan ge under en lång tid, eftersom det är vad avkastningen du får baseras på.

Som ett exempel kan vi titta på Growatt och deras APX batterier

growatt datablad batteri

 

Vi ser att "max output/ power" är hälften av batteriets storlek. Detta är den avgörande variabeln för ersättningen för ditt batteri. Du vill då också se till att din eventuella växelriktare kan leverera den uteffekten, så att det inte blir en "flaskhals" hos växelriktaren. Har du exempelvis ett 30kWh APX batteri bör du minst ha en 15kW Growatt växelriktare.

 Om du har frågor eller är intresserad av att investera i stödtjänster kan du kontakta oss så hjälper vi dig!

Skriv en kommentar

Alla kommentarer granskas innan publicering